Global Business Monitor 2019

Podľa najnovšej medzinárodnej štúdie majú malé a stredné firmy najväčšie obavy z narastajúcich nákladov spojených s dôsledkami globálnej neistoty

Rastúce náklady, vládna regulácia a cash flow sú tri hlavné prekážky, ktorým aktuálne čelia malé podniky. Jeden z troch (32 %) malých a stredných podnikov bojuje s cash flow a menej než polovica očakáva v roku 2020 rast.

Londýn, 8. októbra 2019 - Podľa najnovšej štúdie Global Business Monitor vypracovanej medzinárodnou finančnou skupinou BIBBY Financial Services (BFS) a svetovým lídrom v oblasti poistenia obchodných úverov Euler Hermes sú pre malé podniky celosvetovo najväčšou hrozbou rastúce náklady.

Zistenia výskumu, ktoré vychádzajú z výsledkov prieskumu viac než 2 300 malých a stredných podnikov z 13 krajín v Ázii, Európe a Severnej Amerike, ukazujú, že dve pätiny podnikov (42 %) sa domnievajú, že rastúce náklady a réžie spoločnosti sú ich najväčšou výzvou. Vládne regulácie (36 %) a udržateľný cash flow (32 %) boli aj v roku 2019 medzi tromi najčastejšie citovanými témami.

I napriek obavám z dopadov globálnej neistoty takmer polovica firiem verí, že sa ich ekonomický rast v budúcich 12 mesiacoch zvýši, a tretina sa domnieva, že si zachová súčasnú úroveň.

David Postings, Global Chief Executive spoločnosti BIBBY Financial Services, hovorí:

„Je jasné, že si malé a stredné podniky na celom svete zvykajú na globálnu neistotu a veľa z nich berie veci do svojich rúk, investuje do vzdelávania zamestnancov a rozvoja firmy.

Dopady globálno-politických udalostí ako je americká a čínska obchodná vojna či Brexit, však už výrazne ovplyvňujú náklady. Táto inflácia nákladov je nákazlivá kvôli navzájom prepojeným dodávateľským reťazcom, v ktorých malé podniky pôsobia. Menšie podniky budú musieť tieto náklady preniesť na zákazníkov, ale v krátkodobom horizonte má táto situácia nesmierne škodlivý dopad na úroveň cash flow.”

Michal Gabriel, Managing Director spoločnosti BIBBY Financial Services pre Českú a Slovenskú republiku k tomu dodáva:

„Výkon českej a slovenskej ekonomiky je už tradične závislý na stave najväčších európskych trhov. Ich aktuálna situácia a výhľady veľa napovedia, ako sa bude v najbližšom období dariť i našim firmám. A práve Global Business Monitor prináša veľmi hodnotné informácie z pohľadu malých a stredných podnikov z najväčších svetových ekonomík v priamom porovnaní s českými a slovenskými firmami. Jedno z najoptimistickejších zistení je pre mňa to, že takmer 90 % firiem v SK plánuje v roku 2019 investovať do svojho podnikania. Vzhľadom k nízkej miere nezamestnanosti a nedostatku pracovných síl potom spoločnosti plánujú investovať predovšetkým do vzdelávania a profesijného rozvoja svojich súčasných zamestnancov.”

Ludovic Subran, Global Chief Economist, Euler Hermes, dodáva:

„Vzhľadom na to, že sa riziká recesie zvyšujú a očakáva sa, že celosvetový HDP porastie najpomalším tempom od roku 2009 do 2020 (+2,4 %), je o to dôležitejšie, aby malé a stredné podniky disponovali účinnými platobnými metódami, aby sa vyhli úpadku. Očakáva sa, že globálna platobná neschopnosť vzrastie v roku 2020 už štvrtý rok po sebe o 8 %, a jeden zo štyroch bankrotov pre malé a stredné podniky pochádza z neschopnosti platiť záväzky.“

The Global Business Monitor report je k dispozícii na stiahnutie tu.

10 októbra 2019


callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo