1/5 Seriál o faktoringu: Faktoring pomáha malým aj veľkým spoločnostiam

Faktoring sa v posledných rokoch stáva obľúbenou formou financovania celého spektra spoločností. Zďaleka tak neplatí, že ho využívajú len ekonomicky nestabilné firmy zápasiace s nedostatkom voľnej hotovosti. Často je to práve naopak, faktoring je vďaka svojej flexibilite populárnym nástrojom medzi finančne zdravými podnikmi, ktoré si s jeho pomocou optimalizujú cash flow.

Malé a stredné rýchle rastúce spoločnosti prostredníctvom faktoringu získavajú prostriedky na pokračujúcu expanziu, či už ide o nákup materiálu, vybavenie alebo napríklad otvorenie novej prevádzky. Nemusia tak čakať dlhé týždne na to, kým ich odberatelia zaplatia za dodaný tovar a služby. Naopak hotovosť získajú obratom po vystavení faktúry. Výhodou je i vysoká flexibilita faktoringu, objem financovania totiž prirodzene rastie spolu s veľkosťou ekonomických aktivít firmy.

Faktoring je populárny i medzi veľkými a stabilnými spoločnosťami, ktoré si jeho využitím uvoľnia kapitál viazaný v pohľadávkach. Vďaka tomu zároveň odpadáva starosť s ich inkasom. V prípade bezregresného variantu je navyše súčasťou i poistenie proti platobnej neschopnosti odberateľa, riziko vymáhania nedobytných pohľadávok tak na svoje bedrá preberá faktoringová spoločnosť. To môže prísť vhod napríklad v prípade spolupráce s novými obchodnými partnermi.

Rovnako ako iné druhy financovania i faktoring v niektorých prípadoch využívajú spoločnosti, ktoré sa krátkodobo dostanú do problémov s likviditou. Vďaka tejto službe však môžu v priebehu niekoľkých mesiacov preklenúť zložité obdobie, stabilizovať sa a opäť nabehnúť na rastovú vlnu. Firmám s nedostatočným cash flow je často k dispozícii vyšší objem financovania než v prípade klasických úverov, navyše za priaznivejších podmienok.

Bibby Financial Services tak dokážeme vyjsť v ústrety celému radu spoločností, od začínajúcich startupov až po stabilné firmy s dlhou históriou. Niet sa čomu diviť, že v poslednom čase faktoring využíva čím ďalej viac podnikateľov.

15 júla 2020


callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo