Leto prinieslo ekonomické oživenie, platobná morálka slovenských firiem sa významne zlepšila

Európska ekonomika sa v priebehu letných mesiacov čiastočne spamätala z nepriaznivých dopadov reštriktívnych opatrení. To sa prejavilo v náraste hospodárskej aktivity a zlepšení platobnej morálky firiem. Slovensko v tomto ohľade nie je výnimkou, na domácom trhu môžeme dokonca sledovať významný pokles faktúr po splatnosti. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Bibby Financial Services, popredného nezávislého poskytovateľa faktoringových služieb.

Situácia na Slovensku

Domáca ekonomika bola v priebehu prvého polroka nepriaznivo ovplyvnená pandemickou situáciou. Na rozdiel od väčšiny susedných štátov sa však ekonomický šok podstatne neprejavil v zhoršení platobnej morálky. Kým na začiatku roka bolo nelichotivým zvykom uhrádzať záväzky typicky 9 dní po splatnosti, v septembri klesla priemerná doba delikvencie prakticky na polovicu.
SK posplatnosť
Dáta pochádzajúce z našej internej databázy tak potvrdzujú, že klienti Bibby sú v oblasti výberu obchodných partnerov obozretní. V tom im pomáha využívanie faktoringových služieb. V rámci financovania pohľadávok totiž prebieha analýza finančnej kondície odberateľov. Pri posudzovaní preferujeme také firmy, ktoré dokážu zvládnuť niekoľkomesačný badateľný výpadok tržieb bez výrazných problémov.

Faktoring je vhodným zdrojom financovania i z toho dôvodu, že priemerná splatnosť vystavených faktúr sa v posledných mesiacoch na domácom trhu pohybuje okolo 7 - 8 týždňov. Preklenutie takého dlhého obdobia je pritom pre celý rad firiem zbytočne vysoká finančná záťaž. Vďaka preplateniu pohľadávok je však možné získať voľné prostriedky prakticky ihneď po vystavení faktúry a využiť hotovosť na ďalší rozvoj podnikania.
SK splatnosť

Situácia v EÚ

Dopady karanténnych opatrení tvrdo pocítili i zahraničné firmy. Súhrnné dáta z Česka, Slovenska, Poľska, Francúzska, Nemecka, Írska a Holandska naznačujú, že medzi marcom a májom došlo k prepadu objemu vystavených faktúr približne o tretinu. Následne sa pomyselné ozubené kolesá hospodárskej aktivity začali opäť roztáčať. Naďalej sa však pohybujeme približne na 80 % predkrízových hodnôt.
Objem postúpených faktúr EU

Pozitívnou správou však je, že v posledných mesiacoch došlo na celoeurópskom trhu k badateľnému zlepšeniu platobnej morálky. Kým v máji bolo v omeškaní o dlhšie než 30 dní až 10 % vystavených faktúr, teraz je to 5 %, čím sa trh dostal dokonca na lepšiu než marcovú úroveň.

Posplatnosť EU

V rámci Slovenska i Európskej únie môžeme pozorovať badateľné zlepšenie, čo sa hospodárskej aktivity týka, keď sa počas leta ekonomiky postupne zotavovali z nepriaznivých dopadov karanténnych opatrení. Nezodpovedanou otázkou zostáva vývoj okolo koronavírusu v nasledujúcich mesiacoch. Zhoršenie pandemickej situácie by totiž mohlo výrazne zamiešať pomerne dobre rozdané karty.

 

Bibby Financial Services, a.s.

Bibby Financial Services je najväčšia nezávislá faktoringová spoločnosť poskytujúca prevádzkové financovanie. Pôsobí v 10 krajinách Európy a Ázie, má viac než 1 200 zamestnancov a jej tímy podporujú viac než 12 000 firiem na celom svete. BFS financuje nového klienta každých 53 minút.

Kontakt pre médiá:

Jakub Šenberger
Marketing Executive, Bibby Financial Services, a.s.
tel.: +420 736 169 839
e-mail: jakub.senberger@bibbyfinancialservices.cz
www.bibbyfinancialservices.sk

5 októbra 2020


callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo