Platobná morálka slovenských firiem sa vlani prekvapivo zlepšila

Rok 2020 bol pre domáce firmy zaťažkávacou skúškou. Znížený dopyt spoločne s vysokou mierou neistoty vzhľadom na budúci vývoj sa výrazne podpísal pod hospodárske výsledky. Záchranným lanom boli vládne stimuly, ktoré pomohli dočasne stabilizovať ekonomiku a udržať pracovné miesta. Platobná morálka firiem sa napriek tomu v druhej polovici roku 2020 medziročne nečakane zlepšila. Vyplýva to z interných dát spoločnosti Bibby Financial Services, popredného nezávislého poskytovateľa faktoringových služieb.

Množstvo faktúr po splatnosti sa na Slovensku drží pri zemi

Po náhlom jarnom zamrznutí ekonomiky bolo badateľné zhoršenie platobnej morálky medzi slovenskými firmami očakávaným scenárom. Prudký prepad hospodárskej aktivity i cash flow väčšiny domácich podnikov sa však pod oneskorenie úhrad faktúr prekvapivo nepodpísal. S výnimkou marcového výkyvu totiž v priebehu celého prvého polroku bola nelichotivým štandardom oneskorená úhrada faktúr spravidla okolo 10 dní. Zhoršenie oproti hodnotám pred príchodom pandémie sa teda nekonalo.

V druhej polovici roku sa prejavilo postupné znovuotváranie európskych ekonomík a rast spotrebiteľského dopytu, ktoré nahnali slovenským firmám krv do žíl. Pohľad na platobnú morálku klientov Bibby Financial Services z väčšej perspektívy prináša prekvapivé zistenie, že priemerná polehotnosť faktúr bola vlani dokonca o takmer 3 dni nižšia než v roku 2019.

Posplatnosť 2019vs2020

Pozitívny trend si riaditeľ Bibby Financial Services Michal Gabriel vysvetľuje tým, že práve klientom, ktorí využívajú faktoring, uhrádzajú ich odberatelia skôr. Napomáha tomu i dôsledný zákaznícky servis a pravidelná urgencia nezaplatených pohľadávok, ktoré klienti Bibby Financial Services vystavili svojim odberateľom. „Je teda možné, že i keď sa na Slovensku platobná morálka mnohých firiem zhoršila, u odberateľov našich klientov je to naopak. Naše služby pomáhajú podnikom preklenúť zložité obdobie a zároveň skracujú dátum úhrady vystavených faktúr“, dodáva Gabriel.

Platobná morálka na vzostupe i v EU

K zlepšeniu platobnej morálky nedochádza len u tuzemských odberateľov klientov Bibby Financial Services, ale i v rámci väčšiny krajín EU, kde faktoringová spoločnosť pôsobí. Súhrnné dáta z Českej republiky, Slovenska, Poľska, Francúzska, Nemecka, Írska a Holandska za posledné štyri mesiace minulého roku vykazujú podstatný pokles podielu pohľadávok nachádzajúcich sa v omeškaní o viac než 30 dní. Zatiaľ čo ešte v septembri bolo v takom stave 6 % faktúr, na konci uplynulého roku to boli iba 3 %. Podniky sa tak evidentne postupne adaptovali na súčasné prostredie zvýšenej neistoty a zároveň im faktoring pomohol s medzerami v cash flow.

Omeškani úhrady pohľadávok

Čierne prognózy výrazného zhoršenia dôvery medzi firmami našťastie nenastali. Dôvodom včasného preplatenia faktúr vystavených klientmi Bibby Financial Services je okrem iného i dôsledná práca našich zamestnancov. Tí sa v uplynulom roku vo zvýšenej miere zamerali na komunikáciu s odberateľmi, s cieľom včasnej úhrady vystavených faktúr. Zlepšenie platobnej morálky odberateľov patrí medzi jednu z výhod využívania faktoringových služieb, ktorú klienti ocenia predovšetkým v zložitejších ekonomických časoch.


Bibby Financial Services, a.s.

Bibby Financial Services je najväčšia nezávislá faktoringová spoločnosť poskytujúca prevádzkové financovanie. Pôsobí v 10 krajinách Európy a Ázie, má viac než 1 200 zamestnancov a jej tímy podporujú viac než 12 000 firiem po celom svete. BFS financuje nového klienta každých 53 minút.

Kontakt pre médiá:

Jakub Šenberger
Marketing Executive, Bibby Financial Services, a.s.
tel.: +420 736 169 839
e-mail: jakub.senberger@bibbyfinancialservices.cz
www.bibbyfinancialservices.sk

 

28 januára 2021


callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo