Slovenské firmy uhrádzajú faktúry skôr. Platobná morálka sa medziročne zlepšila

Napriek všetkým problémom s výpadkami objednaného tovaru a rastom cien sa v tuzemsku u firiem medziročne zlepšila platobná morálka. Vyplýva to z dát Bibby Factoring Slovakia, popredného nezávislého poskytovateľa faktoringových služieb, ktorý dlhodobo sleduje štatistiky splatností a po-splatností faktúr odberateľov svojich klientov.

Zlepšenie o 21 %

Rok 2020 bol pre všetkých veľmi špecifické obdobie, ktoré prinieslo neistotu a podnikom spôsobilo nespočetné množstvo ťažkostí. Po prvej vlne pandémie na začiatku minulého roka došlo k rapídnemu nárastu po-splatností. Podniky v marci 2020 uhrádzali faktúry priemerne 3,3 dní po splatnosti, v apríli už to bolo nelichotivých 12,7 dní po riadnom termíne splatnosti. Tento nárast sa postupne znižoval a v júli spolu s uvoľnením proti-epidemických obmedzení došlo k postupnému zlepšeniu priemerného omeškania úhrady faktúr na 4,8 dní.

Tohtoročné čísla ukazujú, že firmy sa na situáciu vo svete postupne adaptovali, a dokonca začínajú platiť priemerne o 1,7 dňa skôr, ako vlani. Z dát za prvých 8 mesiacov tohto roku vyplýva, že platobná morálka firiem sa zlepšila o 21 %, i keď na začiatku leta došlo k rapídnemu skoku v zhoršení včasných úhrad záväzkov.  Vlani bola v sledovanom období priemerná po-splatnosť faktúr 8,2 dní, v tomto roku 6,5.
Platobná morálka sa medziročne zlepšila
Výhľad do budúcnosti

Otázkou zostáva, akým smerom sa bude uberať platobná morálka firiem naďalej. Výpadky tovaru a surovín stále ohrozujú podnikanie mnohých firiem a majú negatívny vplyv na cash flow. Zdražovanie cien a pracovnej sily prispieva k tlaku na firmy a potrebu hľadať zdroje financovania. 
Pozitívne výsledky analýzy Bibby Factoring Slovakia môžu byť výrazne ovplyvnené častou urgenciou dlžníkov našich klientov, ktorí využívajú faktoring ako efektívny zdroj financovania podniku. Preto je v hodnotách pravdepodobné skreslenie na rozdiel od firiem, ktoré preplatenie faktúr nevyužívajú.


Bibby Factoring Slovakia, a.s.

Bibby Factoring Slovakia je najväčšia nezávislá faktoringová spoločnosť poskytujúca prevádzkové financovanie. Pôsobí v 10 krajinách Európy a Ázie, má viac než 1 200 zamestnancov a jej tímy podporujú viac než 12 000 firiem po celom svete. BFS financuje nového klienta každých 53 minút.

Kontakt pre médiá:

Jakub Šenberger
Marketing Executive, Bibby Factoring Slovakia, a.s.

tel.: +420 736 169 839
e-mail: 
jakub.senberger@bibbyfinancialservices.cz
www.bibbyfinancialservices.sk

23 septembra 2021


callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo