Financujeme váš rast už 40 rokov

Jonathan Andrew, generálny riaditeľ, Bibby Financial Services

Tento rok je pre spoločnosť Bibby Financial Services (BFS) mimoriadnym míľnikom, pretože slávime 40 rokov, čo pomáhame malým a stredným podnikom fungovať, prosperovať a rásť. Hoci dnes prostredníctvom našich tímov v deviatich krajinách podporujeme tisíce spoločností po celom svete, naša história stojí na skromných začiatkoch v Liverpoole.

V roku 1982, uprostred búrlivej doby v lodnom priemysle a s rastúcou túžbou skupiny Bibby Line Group rozširovať svoje podnikanie, sa Sir Derek Bibby náhodou stretol s priateľom Johnom Gee vo vlaku z Liverpoolu do Londýna.

Počas cesty mu Gee odporučil faktoring ako oblasť s vysokým rastom a po ďalšom preskúmaní tejto príležitosti bola založená spoločnosť BFS, ktorá spočiatku pôsobila pod oddelením účtovníctva skupiny Bibby Line Group a čoskoro nato sa stala samostatnou spoločnosťou.

Za uplynulých 40 rokov sme boli svedkami hlbokých zmien v ekonomickom prostredí, ale naša podpora podnikateľov a firiem zostala nemenná.

V deväťdesiatych rokoch došlo k obrovskému rozmachu podnikania.  Malé a stredné spoločnosti sa stali hlavnými zamestnávateľmi vo väčšine vyspelých ekonomík. Podľa Svetovej banky tieto podniky dnes tvoria až 50 % HDP.

V roku 2008 udrela finančná kríza a veľa spoločností zostalo z mnohých dôvodov bez finančných zdrojov. Banky sa stiahli, ale my sme vystúpili do popredia a podali pomocnú ruku mnohým firmám, ktoré sme zachránili pred krachom.

Od tej doby sme tisíckam podnikateľov pomohli zvládnuť veľa náročných situácií ako bol brexit, súčasná pandémia COVID-19 a ekonomické dopady vyplývajúce z vojny na Ukrajine. Sme tu stále, tvrdo pracujeme v prospech našich klientov, pomáhame im prekonávať výzvy.

Potreby malých a stredných firiem a okolitého sveta sa od roku 1982 výrazne zmenili a zmenili sme sa i my ako firma. Nezmenili sa ale naše rodinné hodnoty, hrdosť na naše dedičstvo a náš záväzok podporovať klientov, kolegov a komunity.

Práve preto budeme po celý rok 2022 oslavovať našu minulosť a zároveň privítame našu budúcnosť.

29 marca 2022


callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo