Čo je bezregresný faktoring?

Pomáhame vám chrániť vaše podnikanie pred škodami z neuhradených faktúr. Prevádzkové financovanie (faktoring), ktoré vám umožní získať hotovosť na základe postúpenia vašich pohľadávok (vydaných faktúr) z obchodného styku pred ich termínom splatnosti. Pri bezregresnej forme faktoringu Bibby Factoring Slovakia prevezme na seba riziko platobnej neschopnosti alebo nevôle odberateľa až do výšky 90 % hodnoty pohľadávky.

Purchase

Krok 1: Faktúra

Po dodaní tovaru alebo služby svojmu zákazníkovi zašlite kópiu faktúry do Bibby.

90%

Krok 2: Peniaze na účte

Na Váš účet Vám zašleme zálohu až do výšky 90% v priebehu 24 hodín.

Cash

Krok 3: Úhrada od zákazníka

Akonáhle nám Váš klient uhradí faktúru, doplatok Vám posielame na Váš účet.

Sprievodca "Ako factoring funguje"

Zaujíma vás, ako funguje faktoringové financovanie a čo prinesie vášmu podnikania? Stiahnite si nášho sprievodcu.

Stiahnuť sprievodca

Výhody bezregresného factoringu

  • 90 % krytie vašich pohľadávok
  • Prevencia pred stratami
  • Nové obchody spoľahlivo
  • Do zahraničia s istotou
  • Zvýšenie obratu a zisku
  • Zaistenie peňazí aj v prípade, že nespĺňate kritériá pre bankové financovanie alebo ste dosiahli limit financovania vo svojej banke 
  • Získajte skontá od vašich dodávateľov pri okamžitej úhrade odobraného tovaru

Kontaktujte nás

local office

Zavolajte nám

Porozprávajte sa s jedným z našich odborníkov pre oblasť financovania už dnes.

02 32 780 056

contact

Pošlite nám email

Vyplňte náš krátky dopytový formulár a my Vás budeme kontaktovať ohľadom Vašich finančných potrieb.

application form

Získajte rýchlu ponuku

Vyplňte náš krátky formulár a my Vám pripravíme a zašleme cenovú ponuku.