2/5 Seriál o faktoringu: Skryté poplatky u faktoringu nečakajte

Jednou z hlavných výhod faktoringu je jeho vysoká nákladová transparentnosť, klientovi je totiž na prvý pohľad jasné, koľko za túto službu zaplatí. Skryté poplatky podobne ako u najrôznejších finančných produktov rozhodne nehrozia. Pre celý rad spoločností ide tak o atraktívnejšiu formu financovania než klasické úvery.

Najmä pre menšie a stredne veľké firmy sú úvery často ťažšie dostupné. Pri ich schvaľovaní totiž banka sleduje najmä finančnú kondíciu samotnej spoločnosti, čo môže byť prekážkou pre podniky s krátkou históriou, nízkymi obratmi či nie príliš vysokou hodnotou majetku. Naopak v prípade faktoringu je v prvom rade posudzovaná ekonomická stabilita zákazníkov danej firmy. Často ide o veľké subjekty, u ktorých je riziko prípadného nezaplatenia veľmi nízke. Vďaka tomu malé a stredné podniky získavajú financovanie s využitím faktoringu väčšinou za lepších podmienok než prostredníctvom bankových domov.

V prípade faktoringu je navyše celý proces schválenia rýchlejší než u klasických úverov. Súčasne nedochádza k nárastu zadlženia, ide iba o prefinancovanie vystavených faktúr, čo nezvyšuje rizikovosť podnikania danej firmy. Práve naopak, vďaka uvoľnenej hotovosti môže spoločnosť operatívne reagovať na aktuálnu situáciu na trhu.

Výhodou je takisto väčšia flexibilita faktoringu, pretože výška dostupných finančných prostriedkov sa vyvíja priamo úmerne s objemom vystavených faktúr. Oproti tomu u klasického úveru je jasne daná jeho veľkosť i doba splatnosti. Môže sa tak stať, že podnik si požičiava prostriedky, ktoré aktuálne nepotrebuje, čo zbytočne zvyšuje náklady.

To s využitím faktoringu nehrozí, ide totiž o financovanie šité presne na mieru pre potreby klienta. V Bibby Financial Services si zakladáme na čo najlepších vzťahoch s našimi zákazníkmi a robíme všetko pre to, aby boli maximálne spokojní. Presvedčte sa sami a dajte svojmu podnikaniu rastový impulz.

Skryté poplatky u faktoringu nečakajte

28 júla 2020


callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo